صفحه اصلی حقوق بشر هرانا؛ کشته شدن یک جوان در جزیره قشم توسط نیروی انتظامی