صفحه اصلی دسته‌بندی نشده هرانا؛ عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت جواد علیخانی