صفحه اصلی دسته‌بندی نشده هرانا؛ بازداشت ضربتي 6 تن از هواداران آقاي كاظميني بروجردي