صفحه اصلی دسته‌بندی نشده هرانا؛ انتقال شش تن از زندانیان سیاسی زندان ارومیه به مکانی نامعلوم