صفحه اصلی دسته‌بندی نشده هاشمی : همه چیز از نازکی پاره می شود ظلم از ضخامت