صفحه اصلی دسته‌بندی نشده هاشمی رفسنجانی: هیچ دیکتاتوری نمی تواند جلوی حرکتهای مردم را بگیرد