صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح نیروی دریایی ارتش حادثه برای ناوچه کنارک را با تاخیری بیش از ۱۲ ساعت تایید کرد