صفحه اصلی اسلایدر نیروی انتظامی: خودوری کشف حجاب کنندگان، ممنوع الخدمت می شود