صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی نیروهای سپاه پاسداران مختار فتحی را در سقز به «ظن شعارنویسی» با تیراندازی به قتل رساندند