صفحه اصلی دسته‌بندی نشده نیجریه: دولت ایران در ارسال محموله سلاح دست داشته است