صفحه اصلی دسته‌بندی نشده نوید خانجانی، فعال حقوق بشر به ۱۲ سال حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شد