صفحه اصلی دسته‌بندی نشده نهاد امنیتی افغانستان: تروریست‌های ولایت نیمروز، ایرانی هستند