صفحه اصلی اسلایدر نقش گروه‌های فشار در عقب‌نشینی‌های حکومتی؛ نتایج یک پژوهش جدید