صفحه اصلی دسته‌بندی نشده نفت و گاز کاملا در اختیار سپاه قرار گرفت