صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح ناوچه کنارک به اسکله نظامی پایگاه دریایی بندرعباس منتقل نشده است