صفحه اصلی دسته‌بندی نشده نامه محمد رضا خاتمی به رئیس قوه قضائیه: شما دیگر صلاحیت رسیدگی به پرونده سران جنیش سبز را ندارید