صفحه اصلی اسلایدر موسس جمعیت امام علی: تجارت جنسی دختران و استفاده از زنان و کودکان آسیب‌دیده در نیروی سرکوب رواج دارد