صفحه اصلی دسته‌بندی نشده مهدوی‌کنی: رهبری به این معنا نیست که در همه چیز دخالت کند