صفحه اصلی حقوق بشر مهاباد/ بعد از گذشت 3 روز، جسد جوان کُرد تحویل داده شد