صفحه اصلی دسته‌بندی نشده منصور اسانلو، با دست بند و پابند به بیمارستان منتقل شد