صفحه اصلی دسته‌بندی نشده منبع حکومتی:مشایی به حساب هریک از ائمه جمعه، 500 میلیون ریال واریز کرد