صفحه اصلی دسته‌بندی نشده مقررات جدید سازمان ملل ایران را ملزم به توقف اختلال ماهواره‌اى میکند