صفحه اصلی اسلایدر معاون حقوقی سپاه: اموال سپاه و شرکت های وابسته در برخی کشورها مصادره شده است