صفحه اصلی ارتش سایبری مصاحبه وزیر ارتباطات در روسیه؛ زن باحجاب در مقابل دوربین زن بی‌حجاب پشت دوربین