صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح مشاور نظامی خامنه‌ای : تغییر فرماندهان نظامی عربستان برای به سلطنت رسیدن محمد بن سلمان است