صفحه اصلی دسته‌بندی نشده مشاور میر حسین موسوی : میرحسین موسوی و زهرا رهنورد 3 بار در تلاش برای ملحق شدن به مردم ناکام ماندند