صفحه اصلی دسته‌بندی نشده مشاور میرحسین موسوی: مجوز تظاهرات بدهند تا معلوم شود وضعیت حاکمیت در ایران بهتر است یا وضعیت مبارک و بن علی در مصر و تونس!