صفحه اصلی دسته‌بندی نشده مسجد جامع شهر تایباد توسط نیروهای امنیتی پلمب شد