صفحه اصلی دسته‌بندی نشده مرکز پژوهشی «لگاتوم»: مدیریت اقتصادی ایران در دوران احمدی‌نژاد فاجعه‌بار است