صفحه اصلی این اعلامیهٔ مخالفت با حضور ایران، در روز ۱۸ فروردین در شهر البوکمال واقع در مرز عراق و سوریه توزیع شده است. [کانال گروه انقلابیون البوکمال در تلگرام]