صفحه اصلی روز ۸ مهر ۱۳۹۸، نیروهای رژیم سوریه در سمت سوری گذرگاه مرزی بین شهر البوکمال در سوریه و شهر قائم در عراق جمع شده‌اند. ایران، متحد رژیم سوریه، حضور سنگینی در این منطقه دارد و از گذرگاه‌های غیررسمی برای تسهیل فعالیت‌های قاچاق استفاده کرده است. [خبرگزاری فرانسه