صفحه اصلی دسته‌بندی نشده مردم ایران و سه گانه؛ جمهوری اسلامی – مجاهدین خلق – سلطنت طلبان