صفحه اصلی دسته‌بندی نشده محکومیت پرویز شهپر به یک سال حبس تعزیری