صفحه اصلی دسته‌بندی نشده محکومیت سینا مختاری، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف به یک سال حبس تعزیری