صفحه اصلی دسته‌بندی نشده محمدخاتمی: انسان آزادی توام با گرسنگی را بر سیری با استبداد ترجیح می دهد