صفحه اصلی اسلایدر مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت:هیچ اطلاعی از قرارداد یا سند همکاری ایران و چین ندارم