صفحه اصلی دسته‌بندی نشده مبلغ: 12 میلیارد یورو, سپاه بزرگترین پروژه ایران را تصاحب کرد