صفحه اصلی اسلایدر قاسم سلیمانی در دفاع از هاشمی و رضایی هم دروغ می گوید و هم خود را تکذیب می کند