صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی فیروز آبادی : سامانه های پاتریوت در ترکیه برای آغاز جنگ جهانی است