صفحه اصلی انفجار در یکی از سالن های پادگان الغدیر سپاه پاسداران ، پادگانی در منطقه بیدگنه ملارد از توابع شهریار