صفحه اصلی اسلایدر فرانسه: قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی را رد نکرده‌ایم