صفحه اصلی دسته‌بندی نشده علی مطهری: اگر از زمان انتخابات عدالت رعایت می‌شد، امروز حوادثی مانند ٢۵ بهمن اتفاق نمی‌افتاد