صفحه اصلی دسته‌بندی نشده عده‌ای با سوء‌استفاده از جایگاه خود، انقلاب را به انحراف کشانده‌اند