صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی طالبان شاگردان دست آموز اما ناسازگار آیت‌الله‌ها