صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی ضرب و شتم مردم توسط ماموران شهرداری یک رویه امنیتی است