صفحه اصلی دسته‌بندی نشده ضرب و شتم زنداني در انفرادی – او تفاوت روز و شب را احساس نمی کند!