صفحه اصلی اسلایدر شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن پدافند ضد هوایی در غرب تهران و کرج