صفحه اصلی دسته‌بندی نشده شرکت در انتخابات یعنی رفتن به سوی جنگ و ویرانی!