صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی سیف العدل، مربی هواپیماربایان ۱۱ سپتامبر در ایران، رئیس جدید القاعده است