صفحه اصلی دسته‌بندی نشده سید حسن خمینی: مشکل فرعون این بود که با مردم رابطه خداگونه داشت